โปรโมชั่น

สมัครสมาชิกเพื่อซื้อนีโอแฮร์โลชั่นในราคา 495 บาทไม่รวมค่าจัดส่ง สมัครแค่รับส่วนลด ท่านจะทำหรือไม่ทำธุรกิจก็ได้บริษัทไม่บังคับค่าสมัคร 100 บาทครั้งเดียวตลอดชีพไม่ต้องรักษายอด

ข้อแนะนำในการสมัครสมาชิก
– ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกของบริษัทกรีนเวลท์มาก่อน
– ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์
*อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบ
*ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของต้องตรงกัน

บัญชีธนาคารที่สามารถใช้สมัครได้
• ธนาคารกสิกรไทย
• ธนาคารธนชาต
• ธนาคารกรุงเทพ
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
• ธนาคารทหารไทย
• ธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีการสมัคร
ให้ท่านโอนเงินค่าสมัครสมาชิก 100 บาท ตามบัญชีธนาคารด้านล่าง

หลังจากนั้นให้ท่านเตรียมหลักฐานดังต่อไปนี้ ( ถ่ายรูปหลักฐานส่งมาได้ )
1. สำเนาบัตรประชาชนต้องชัดเจน
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ( ใช้สำหรับโอน % ส่วนลดคืนให้กับสมาชิก )
3. สลิปการแจ้งโอนเงินค่าสมัคร 100 บาท
เสร็จแล้วให้ส่งไฟล์ผ่านไลน์หรืออัพโหลดไฟล์ผ่านแบบฟอร์มด้านล่างแล้วรอการติดต่อกลับจากเราเพื่อแจ้งรหัสสมาชิกเพื่อให้ท่านสามารถสั่งสินค้าในราคาสมาชิกได้ในลำดับต่อไป *ชื่อในบัตรประชาชนกับชื่อในสมุดบัญชีต้องตรงกัน

หรือส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง

สำเนาบัตรประชาชน

อัพโหลดไฟล์

สำเนาบัญชีธนาคาร

อัพโหลดไฟล์

สลิปการโอนเงิน

อัพโหลดไฟล์

อีเมล์ติตต่อกลับ